home Blogs Índice Tags Vivenda

Índice

A nefasta xestion das axudas a vivenda e solo do goberno Feijoo
O organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo dependente da Conselleríade Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, dirixida polo señor Hernández, ese que esta procesado por certificar obras [...]
penadopico.blogcindario.com - 11/Mar/2010, 07:28
Novas normas do habitat galego
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> No consello da Xunta de onte aprobouse o decreto das novas normas do hábitat, esas normas que segundo o director de vivendas “se las cargaba” tan [...]
penadopico.blogcindario.com - 05/Mar/2010, 11:00
Sr. Bone dimita por incompetente
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Leo na prensa que unhas vivendas sociais de Lugo foron saqueadas antes de ser entregadas. Ditas vivendas levan xa varios anos rematadas, pero non [...]
penadopico.blogcindario.com - 04/Mar/2010, 07:42
Rexistro de Demandantes de Vivenda II
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Se vostede se quere inscribir no rexistro de Demantes de Vivenda Protexida deberá cumplir os requisitos para acceder a unha vivenda de protección [...]
penadopico.blogcindario.com - 02/Feb/2010, 07:13
Rexistro d e Demandantes de Vivenda
O pasado mes de xaneiro saíu publicado no DOG., a nova normativa que rexerá o Rexistro de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia. Hai cambios significativos respecto o anterior, no caso d[...]
penadopico.blogcindario.com - 01/Feb/2010, 12:37
Plan de vivenda: vende postos de traballo ficticios
No consello da semana pasada aprobouse o decreto que regula o plan de vivenda 2009-2012, o presidente da Xunta vendeuno como que ía crear 40.000 posto de traballo. Permítanme que me ría ja, ja, ja…, este p[...]
penadopico.blogcindario.com - 29/Oct/2009, 08:00
A Xunta non cobra as débedas
Leo no diario “El Pais” que a conselleira de Facenda solo chegar ó goberno da Xunta mandou facer auditorías externas de: Portos deGalicia, Igape, CRTVG, Sogama, … pero non vexo o Instituto Galego da Vivend[...]
penadopico.blogcindario.com - 20/Oct/2009, 07:34
Quen son os incompetentes na recadación?
Parece ser que a Xunta de Galicia reclamará 41 millóns de euros do imposto de Patrimonio os contribuíntes con maiores capitais, o que non se sabe e en que prazo se vai cobrar, eu diría, si se cobra. Pero o[...]
penadopico.blogcindario.com - 26/Sep/2009, 10:15
10 artículos
<<  <  1  2  >  >>