home Blogs Índice Tags Urdangarin

Índice

Los vendedores de vaginas blancas
Los vendedores de vaginas blancas José Manuel Rambla Rebelión El racismo, como el machismo, emana de las entrañas. En India, ambos espectros se hermanan en los rincones más íntimos del deseo gracias a un u[...]
blasapisguncuevas.blogcindario.com - 25/Abr/2012, 12:34
A pouco vergonza dun deportista
Hoxe declara ante o xuíz castro o deportista, chamolle así porque este paisano de duque non ten nada. O primeiro que tiña xa que ter feito o rei era quitarlle o título, pero non, segue tendo escolta, segue[...]
penadopico.blogcindario.com - 25/Feb/2012, 09:55
A inxustiza da xustiza e a escravitude
Di o artigo 14 da Constitución "Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión opinión ou calquera outra condición ou circun[...]
penadopico.blogcindario.com - 14/Feb/2012, 08:01
Esquerda Unida pide a Casa Real transparencia nas contas e patrimonio
Esquerda Unida esta recollendo sinaturas para que a Casa Real faga público o destino do diñeiro que recibe dos orzamentos do estado. Todo aquel que este de acordo pode asinar no seguinte enderezo: http://a[...]
penadopico.blogcindario.com - 08/Dic/2011, 07:31
Eu quero ser neto do rei
Esta claro que esta pais esta cheo de listos. Os netos do rei con 3 e 4 anos eran accionistas da consultora de Urdangarin, con esa idade tiñan o 16,6 % da empresa Namaste 97, creada o 1 de xaneiro de 2002.[...]
penadopico.blogcindario.com - 27/Nov/2011, 22:29
5 artículos