home Blogs Índice Tags Sociais

Índice

Sr. Bone dimita por incompetente
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Leo na prensa que unhas vivendas sociais de Lugo foron saqueadas antes de ser entregadas. Ditas vivendas levan xa varios anos rematadas, pero non [...]
penadopico.blogcindario.com - 04/Mar/2010, 07:42
1 artículo