home Blogs Índice Tags Rexistro

Índice

Rexistro de Demandantes de Vivenda II
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Se vostede se quere inscribir no rexistro de Demantes de Vivenda Protexida deberá cumplir os requisitos para acceder a unha vivenda de protección [...]
penadopico.blogcindario.com - 02/Feb/2010, 07:13
Rexistro d e Demandantes de Vivenda
O pasado mes de xaneiro saíu publicado no DOG., a nova normativa que rexerá o Rexistro de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia. Hai cambios significativos respecto o anterior, no caso d[...]
penadopico.blogcindario.com - 01/Feb/2010, 12:37
Rexistro de demandantes de vivenda II
Antes da entrada en vigor do Rexistro de demandantes de vivenda protexida de Galicia, as listas das persoas con dereito a unha vivenda de promoción pública (vivenda social) eran elaboradas polos concellos [...]
penadopico.blogcindario.com - 16/Sep/2009, 07:01
Rexistro de demandantes de vivenda I
Na prensa do fin de semana falábase de que o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández anunciou que no mes de novembro entrará en vigor o novo decreto que modificará o [...]
penadopico.blogcindario.com - 15/Sep/2009, 07:32
4 artículos