home Blogs Índice Tags Regulamento

Índice

Regulamento en PDF Mutualidade
O gran desconocido por todos, o regulamento das prestacións que un xogador ou asociado ten coa Mutualidade que nos asegura ano a ano. Tras moito tempo de loita, temos aquí un pequeno libro onde nos "aclara[...]
ribasarcf.blogcindario.com - 29/Jun/2011, 05:05
1 artículo