home Blogs Índice Tags Reconversión

Índice

Sobran funcionarios na administración
O goberno español aprobou no ultimo consello de ministros do mes de xaneiro un plan para reducir o déficit público, e entre outros acordos pretende reducir o gasto en funcionarios. Uns días antes o servizo[...]
penadopico.blogcindario.com - 05/Feb/2010, 07:42
1 artículo