home Blogs Índice Tags Probas

Índice

O circo da función pública galega
A función pública galega parece un circo. Primeiro non deixan participar os sindicatos nos tribunais das oposicións, despois expulsan das oposición a varios opositores por filtracións dos exames, agora dim[...]
penadopico.blogcindario.com - 24/Mar/2010, 07:45
1 artículo