home Blogs Índice Tags Persoal

Índice

Director de Función Pública: dimita
O novo goberno de Feijoo, trasladou a Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Presidencia a de Facenda en un intento de darlle mais imparcialidade. Pero co paso do tempo vemos que o que fixo f[...]
penadopico.blogcindario.com - 22/Abr/2010, 07:15
Ceses e posterior baixada de pantalóns
A Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas, coñecida pola MATI, da que é conselleiro o señor Hernández, imputado por certificar obras sen executar, fixo unha auténtica criba cos funcionar[...]
penadopico.blogcindario.com - 23/Mar/2010, 07:18
Que requisitos teran que cumprir os novos funcionarios da Xunta?
O Decreto 37/2006, de 2 de marzo regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta [...]
penadopico.blogcindario.com - 07/Sep/2009, 07:16
3 artículos