Índice

Noite Meiga
A loita do ben e o mal, enfermidades, catástrofes naturais, o producto da terra e do mar, a morte..., todo tiña unha forma de adoración, agradecemento ou tributo ós deuses que o gobernaban todo. De aí as m[...]
fransaval.blogcindario.com - 07/May/2010, 00:28
1 artículo