home Blogs Índice Tags Natutecnia

Índice

Privatización dos incendios forestais
A consellería de Medio Rural acaba de adxudicar a empresa Natutecnia a coordinación dos incendios forestais, xa no momento da convocatoria do concurso sabíase que dita empresa ía ser a adxudicataria dado q[...]
penadopico.blogcindario.com - 03/May/2010, 07:27
1 artículo