home Blogs Índice Tags Monolingüe

Índice

O galego, símbolo da nosa identidade
Parece ser que o novo decreto do galego no ensino non incluirá a consulta os pais en primaria e secundaria, de momento, porque parece que si esta disposto a facelo antes de que acabe esta lexislatura, pero[...]
penadopico.blogcindario.com - 21/May/2010, 08:14
A señora Farjas e o galego
A señora Farjas, conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia, parece ser representante de Galicia monolingüe no goberno galego. Esta señora fixo unha entrevista para a televisión galega e negouse a falar e[...]
penadopico.blogcindario.com - 24/Sep/2009, 10:54
2 artículos