home Blogs Índice Tags Jaume

Índice

CALAVERA, PINTA I FER-LI LA RATLLA AL MIG
Preview no disponible
eldesinformal.blogcindario.com - 03/Dic/2009, 15:39
L'Oronella publica l'obra satírica més important del Segle d'Or
Acaba de vore la llum Lo Somni de Joan Joan, escrita per Jaume Gaçull i impresa per primera volta en Valéncia en 1497. L'edició de 120 pàgines és el número 34 de la Colecció Clàssics Valenciana, de la qual[...]
temesvalencians.blogcindario.com - 03/Abr/2009, 09:31
Jaume PLensa
"Un pensamiento llena la inmensidad"William BlakeVersos flotantes que te rodean, te llenan, te limitan, te empequeñecen...
hexagonoliterario.blogcindario.com - 10/Abr/2008, 05:03
3 artículos