home Blogs Índice Tags Igvs

Índice

Algo de música
Esta canción vai dedicada os incompetentes do IGVS ainda que é da epoca de Asnal, hoxe segue vixente:
penadopico.blogcindario.com - 22/Mar/2012, 08:04
Politiquiños de pacotiña
Cando chegou Feijoo a Xunta de Galicia, suprimiu a figura dos delegados territoriais, según el para aforrar a para poñer a técnicos ao fronte das consellerías, pero pasado o tempo fixo todo o contrario, no[...]
penadopico.blogcindario.com - 21/Mar/2012, 08:05
Desconsideración cun subordinado
En este momento que o funcionario é un ser que parece culpábel de todo o que ocorre na sociedade, dende a crise ata as estafas de tódolos chourizos, resulta que no IGVS de Lugo, a responsable persegue a al[...]
penadopico.blogcindario.com - 19/Mar/2012, 08:01
As mentiras do IGVS
O Instituto Galego de Vivenda e Solo vende na súa páxina web que entregou 5 vivendas a menores de 35 anos no núcleo rural de Mazoi (Lugo). E como foron incapaces de entregalas nos dous anos que levan gober[...]
penadopico.blogcindario.com - 16/Feb/2011, 13:41
O CSI-F sae na defensa do seu amigo Bone
O CSI-F, sae na defensa do seu director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, os traballadores que viñan desenvolvendo o traballo da Bolsa de Aluguer, rematan o contrato o 30-03-2010, e vanse a rúa,[...]
penadopico.blogcindario.com - 26/Mar/2010, 09:59
Rexistro d e Demandantes de Vivenda
O pasado mes de xaneiro saíu publicado no DOG., a nova normativa que rexerá o Rexistro de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia. Hai cambios significativos respecto o anterior, no caso d[...]
penadopico.blogcindario.com - 01/Feb/2010, 12:37
A Xunta non cobra as débedas
Leo no diario “El Pais” que a conselleira de Facenda solo chegar ó goberno da Xunta mandou facer auditorías externas de: Portos deGalicia, Igape, CRTVG, Sogama, … pero non vexo o Instituto Galego da Vivend[...]
penadopico.blogcindario.com - 20/Oct/2009, 07:34
7 artículos