home Blogs Índice Tags Francisco gonzalez

Índice

Coñece a ética o consello de administración do BBVA?
Ética, que é a ética? Segundo o dicionario da RAG un dossignificados é: Ciencia que trata dos costumes e da moral e que tenta establece-los límites entre o ben e o mal no comportamento humano. Vostedes cre[...]
penadopico.blogcindario.com - 01/Oct/2009, 07:20
1 artículo