home Blogs Índice Tags Dret

Índice

QUIMI PORTET - HOMES I DONES DEL CAP DRET
Antiguo integrante de Kul de Mandril y Los Burros, y junto a Manolo Garcia de El Último de la Fila, esta canción esta incluída en su último trabajo en solitario "Viatge a Montserrat".
eldesinformal.blogcindario.com - 01/Oct/2009, 01:32
CAPBREU : Un document per conèixer homes i termes
Un CAPBREU és un document fet davant d'un notari on els diversos tenedors d'un domini esmenten els béns seents que tenen per un senyor, fent menció de les característiques d'aquest béns, de llurs afrontaci[...]
eladihuguet.blogcindario.com - 10/Mar/2009, 13:30
2 artículos