home Blogs Índice Tags Catacumba

Índice

O galego, símbolo da nosa identidade
Parece ser que o novo decreto do galego no ensino non incluirá a consulta os pais en primaria e secundaria, de momento, porque parece que si esta disposto a facelo antes de que acabe esta lexislatura, pero[...]
penadopico.blogcindario.com - 21/May/2010, 08:14
1 artículo